Created with WebWave CMS

Skontaktuj się z nami

mail: zielonomi.obez@gmail.com

tel. 601 781 288

Zielonowo 43

64-730 Wieleń

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In facilisis lorem commodo, tincidunt tortor luctus, porttitor neque. Fusce nisl massa, lobortis at diam vel

Skontaktuj się z nami

mail: kontakt@kontakt.pl

tel. 601 234 567 

Ul. Uliczna 25

Warszawa 02-200

Projekty wolontariatu 

i ekonomii społecznej

 

Ośrodek Badawczo Edukacyjny w Zielonowie działa jako podmiot  ekonomii społecznej. Dajemy miejsca pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym i przyczyniamy się dzięki temu do podniesienia jakości ich życia i reintegracji społecznej. Cały zysk z działalności Siedliska Zielono Mi (silvaterapia i edukacja ekologiczna) przeznaczamy na  działalność społeczną, by wspierać  nasze   społeczne cele statutowe, którymi są: badania oraz oświata i wychowanie w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego korzystania z jego zasobów oraz promocja i wspieranie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszarów wiejskich. Umożliwiamy kontemplowanie przyrody, jej podpatrywanie i podziwianie w nieskażonym środowisku przyrodniczym - tu w Zielonowie, ale także poznawanie przyrody i kultury szerszego obszaru całej Gminy Wieleń. 

OBEZ współpracuje na rzecz rozwoju całej Gminy Wieleń - aktywizacji i edukacji  obywatelskiej, integracji społecznej oraz ochrony przyrody  i  lokalnego dziedzictwa kulturowego, angażując swoich partnerów  w poniższe  inicjatywy:

  • projekty kulturalnej i rekreacyjnej aktywizacji mieszkańców Zielonowa - także we współpracy  z Radą Sołecką,

  • organizację działań edukacyjnych o zasięgu gminnym, we współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza i władzami Gminy („Akademia Obywateli Miasta i Gminy Wieleń Dwa Brzegi Noteci” i „Akademia Obywateli na zielonych ścieżkach”).

  • promowanie lokalnych produktów i  zasobów przyrodniczych  Gminy oraz postaw proekologicznych, razem  z UMiG Wieleń  (Targi Produktu Lokalnego, inicjatywy pod hasłem:  „Miasto i Gmina Wieleń. Z natury najlepsze”)

  • realizację ideałów zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich (ekologicznego, kulturowego, społecznego i ekonomicznego) i międzynarodowego wolontariatu    w ramach sieci  GEN (Global Ecovillage Network) Europe,

  • badanie walorów przyrodniczych w rejonie wsi (inwentaryzację botaniczną siedlisk leśnych, zaroślowych i wodno-błotnych, inwentaryzację ptaków- oznaczanie ich rewirów, lokalizacja lęgowisk itp.)  we współpracy z naukowcami i  studentami polskich i zagranicznych uczelni.

 

Zobacz film o ekonomii społecznej

w Siedlisku Zielono Mi