Created with WebWave CMS

Skontaktuj się z nami

mail: zielonomi.obez@gmail.com

tel. 601 781 288

Zielonowo 43

64-730 Wieleń

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In facilisis lorem commodo, tincidunt tortor luctus, porttitor neque. Fusce nisl massa, lobortis at diam vel

Skontaktuj się z nami

mail: kontakt@kontakt.pl

tel. 601 234 567 

Ul. Uliczna 25

Warszawa 02-200

Chrobotkowy Szlak

Okoliczne lasy to  głównie bory sosnowe o charakterze świeżym, w których na niewielkich powierzchniach występują formy boru suchego chrobotkowego, z różnie zachowanym runem chrobotkowym.  W klasyfikacji  fitosocjologicznej  określane są  one jako  zespoły  Cladonio-Pinetum i chronione prawem jako miejsca bytowania porostów.  Chrobotkowy szlak prowadzi przez kilka takich symbiotycznych zespołów drzew i porostów. Oprócz płatów  muraw chrobotkowych podziwiać na nim można również inne chronione siedliska (np. łęg olszowo-jesionowy)  i  stanowiska  roślin chronionych (w tym  zagrożonych,  jak bliźniczka psia trawka,  fiołek błotny,  siedmiopalecznik błotny, jastrzębiec gładki czy  kukułka szerokolistna), a przede wszystkim  bogactwo  ptaków - stwierdzono tu aż 74 gatunki awifauny pod ochroną. Przeprowadzone badania ornitologiczne przez przyrodników  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i Uniwersytetu Przyrodniczego ukazują ważność tego terenu jako miejsca  rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji i żerowania chronionych gatunków ptaków. Ośrodek Badawczo-Edukacyjny w Zielonowie  prowadzi dalsze obserwacje  i monitoring w okresie lęgów oraz  prace oceniające  zagęszczenie i liczbę osobników w okresie pozalęgowym. Kilka gatunków gniazdujących i spotykanych  na szlaku (gąsiorek, ortolan, skowronek borowy, kania ruda) wpisanych jest do tzw. “Dyrektywy Ptasiej”, chroniącej szczególnie cenne w skali europejskiej gatunki. Inne spotykane tu ptaki stanowią charakterystyczny dla środkowej części Wielkopolski element krajobrazu rolniczego, środowisk leśnych i łąkowych. Częstość obserwacji żurawia, gęsi zbożowej i gęgawy w ponad połowie przeprowadzonych lustracji pokazuje ważność tego terenu dla tych zagrożonych niegdyś gatunków. Wieczorami można tu obserwować nietoperze – w toku badań  chiropterologicznych stwierdzono obecność 5 ich gatunków: nocka rudego, gacka brunatnego, mroczka późnego, borowca wielkiego i nocka dużego. Uważny i cichy eko-turysta napotka tu też sarny,  jelenie i  dziki, a także liczne drobne ssaki – wiewiórki czy kuny.

Zobacz film nakręcony na Chrobotkowym Szlaku

 

25 lutego 2018